Disclaimer

Niets uit deze website mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVAC Nederland, worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, anders dan voor het selecteren van de koel- en ventilatiesystemen geleverd door HVAC Nederland.

Daar HVAC Nederland ernaar streeft de constructie en de kwaliteit van alle apparatuur verder te optimaliseren, behoudt HVAC Nederland zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichtingen, wijzigingen in productspecificaties door te voeren.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden, aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

HVAC®, PDR, Andel, Floodline, Greenline zijn geregistreerde handelsmerken.