HACCP en luchtgordijnen

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) is een risico inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Alle bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan, zijn verplicht een HACCP-systeem in te voeren en te onderhouden.

HVAC luchtgordijnen helpen u mee om uw HACCP-systeem te verbeteren.

Bedrijfstakken die aan deze wetgeving moeten voldoen:

 • Levensmiddelenindustrie
 • Instellingen zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen
 • Horeca: restaurants, cafe's, cafetaria's, snackbars, feestzalen e.d.
 • Ambachtelijke levensmiddelensector: slagers, groenteboeren, kaasspeciaalzaken e.d
 • Supermarkten
 • Distrubutiebedrijven die levensmiddelen transporteren
 • Import en exportbedrijven van levensmiddelen
 • Op- en overslag bedrijven voor levensmiddelen
 • Sportkantines, tankstations en andere bedrijven waar voedsel wordt verkocht
 • Kleine productiebedrijven zoals: 'boerenjam', soep, bessenwijn, mosterd, oliebollen etcetera.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is.

Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Zij geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er mogelijk gevaren voor de gezondheid van de consument ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd.
Door de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

De zeven kernpunten van een HACCP-systeem

 • Inventariseer alle potentiële gevaren;
 • Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt;
 • Geef per CCP de kritische grenzen aan;
 • Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitored" worden;
 • Leg per CCP de correctieve acties vast, die moeten leiden tot herstel van de veiligheid;
 • Pas verificatie toe bij een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt;
 • Houd documentatie en registraties bij het vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.
 • Luchtgordijnen
 • Wat voor invloed heeft een HVAC® luchtgordijn op een HACCP-systeem? Een luchtgordijn schermt de ingang van de ruimte waar voedingsmiddelen worden bereidt af. Door het plaatsen van een HVAC® luchtgordijn zorgt u er voor dat er geen insecten in de ruimten komen. Tevens zorgt het luchtgordijn er voor dat er geen (straat)vuil in de bereidingsruimte waait.

Opmerking
Het luchtgordijn is niet een vervangende, maar aanvullende maatregel op een deur. Door het plaatsen van een luchtgordijn schermt u de bereidingsruimte af als de toegangsdeur geopend is. Een deur wordt vaker geopend dan u denkt! Verklein daarom uw risico door het plaatsen van een luchtgordijn.