Wateroverlastsignalerings- systemen

Andel wateroverlastsignaleringssysteem “Floodline”

Floodline water- of vloeistofoverlastsignaleringssystemen worden geïnstalleerd in gevoelige en kritieke gebieden om een vroegtijdige overlast waarschuwing, uit welke bron dan ook, te geven.

Floodline gebruikt water of vloeistofgevoelige opsporings-/detectiekabels en/of puntsensoren die individueel of in groepen aangesloten zijn naar Multi-Zone bedieningspanelen.

Elke sensor of sensorgroep is toegewezen aan een aparte zone waarin elke zone haar eigen “adres” heeft.

Floodline zonesystemen zijn flexibel, accuraat, makkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden en bieden de beste kosten/baten verhouding voor welke toepassing dan ook: groot of klein, ingewikkeld of eenvoudig.

Kenmerken

Essentiële voordelen van een zonesysteem waterdetectie:

 • Elke zone staat op zichzelf - een gebeurtenis in een zone heeft geen effect op het normaal functioneren en controleren van aangrenzende zones of de rest van het systeem
 • Elke zone wordt continu bewaakt voor hetzij een lekkage of systeemdefect – elk alarm wordt apart getoond
 • Echt Multi-Zone gebruik – het systeem kan alle gelijktijdige en/of opeenvolgende alarmmeldingen zichtbaar maken, rapporteren en communiceren
 • Geen minimum of maximum zonegrootte
 • Onafhankelijke uitvoer en communicatie voor elke zone
 • Alarm prioriteitsstelling - "dubbel-knock" voor belangrijke zones
 • Betere kostenbeheersing door vrije keuze in zonelengte of -grootte
 • "Meng & Koppel" verschillende typen sensoren van zone tot zone
 • Makkelijk te begrijpen, te gebruiken, te onderhouden en repareren
 • Eenvoudig aan te passen aan individuele, huidige en toekomstige uitbreidingen

Floodline wateroverlastsiganleringssystemen worden toegepast in:

 • Kantoren
 • Vergaderruimtes
 • Archieven
 • Call centers
 • Regeringsgebouwen en departementen
 • Kelders
 • Historische gebouwen
 • Telecommunicatie-en schakel centra
 • SER-/MER-ruimtes