Waterbesparing

24/7 lekkagepreventie

Andel's productreeks van waterbesparende oplossingen voorkomen sluipgebruik en waterschade. De reeks bestaat uit twee producten. Flowstop voor (vakantie)huizen en WaterSave voor kantoren, sportclubs, kleedkamers, toiletvoorzieningen.

Andel's FlowStop is een multifunctioneel bewaking- en alarmeringssysteem. FlowStop bewaakt uw waterleiding en voorkomt waterschade ontstaan door lekkages. Daarnaast sluit de FlowStop de hoofdwaterleiding automatisch af na een ingestelde tijd en voorkomt zo waterverspilling.

De Andel WaterSave sluit automatisch de watertoevoer af wanneer de toilet-/sanitaire ruimtes niet bezet zijn en voorkomt zo onnodig waterverbruik en elimineert sluipverbruik.

Andel WaterSave valt onder Automatische lekpreventie BREEAMWAT 03, WAT 07 en WAT 08

More information?

Get a non-binding offer or get in touch with us directly. We're happy to help you.

Contact