Andel FlowStop

Lekkagepreventie

Stop lekkages en voorkom waterschade

FlowStop beschermt uw (vakantie)woning of appartement 24 uur per dag, 7 dagen per week tegen lekkages en overstroming.

Andel FlowStop is een automatisch systeem dat uw watertoevoer bewaakt en indien nodig de waterleiding afsluit.

De slimme sensoren in de Andel FlowStop monitoren uw watergebruik. Wanneer deze de instelbare drempelwaarde passeert, sluit het systeem de waterleiding af. Op het bedieningspaneel is de melding af te lezen en te resetten. De Flowstop monitort op vier verschillende manieren uw waterleiding:

 

·      Continu watergebruik

·      Ongebruikelijk watergebruik

·      Geen waterverbruik in 24 uur

·      Watertemperatuur

 

Continu watergebruik

FlowStop meet hoeveel en hoe lang er water gebruikt wordt. Deze waardes zijn instelbaar.

Voor continu watergebruik zijn deze waardes instelbaar tussen de 10 en 60 minuten. Wanneer de ingestelde tijd verlopen is, sluit het systeem de hoofdwaterleiding af. Zo voorkomt u waterverspilling en/of waterschade wanneer u vergeet een kraan te sluiten en voorkomt u langdurige lekkage op onzichtbare plekken, zoals in de kruipruimte.

Deze functie is tijdelijk uit te schakelen voor wanneer u langer dan 60 minuten continu water nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u uw tuin sproeit.

 

Ongebruikelijk waterverbruik

FlowStop meet uw watergebruik continu. Wanneer uw waterverbruik afwijkt van de ingestelde waarde, sluit het systeem uw waterleiding af.

Het voordeel van deze functie is, dat wanneer er een leiding barst of een koppeling het begeeft het water niet eindeloos blijft stromen. Zo blijft de schade beperkt.

De hoeveelheid per minuut is instelbaar tussen de 2 en 40 liter per minuut. Ter vergelijking uit een kraan stroomt gemiddeld 15 liter water per minuut. Bij een waterbesparende kraan is dat gemiddeld 6 liter per uur. Door de drempelwaarde op bijvoorbeeld 20 liter per minuut te stellen, voorkomt u dat de Flowstop onnodig ingrijpt terwijl u beschermt blijft tegen grotere lekkages.

Geen waterverbruik in 24 uur

Wanneer de FlowStop detecteert dat er na 24 uren geen water gebruikt is, wordt de hoofdleiding gesloten. Zo is uw (vakantie)woning volledig beschermt tegen lekkages van de waterleiding tijdens uw afwezigheid. Wanneer u weer teruggekeerd bent, schakelt u het water eenvoudig in met een druk op de knop van het bedieningspaneel.

 


 

Watertemperatuur

FlowStop meet de inkomende temperatuur van het water. Deze waardes zijn instelbaar van -1ºC tot +5ºC. Wanneer de watertemperatuur onder de ingestelde waarde komt, sluit Flowstop de waterleiding af. Dit voorkomt waterschade veroorzaakt door bevriezing van de waterleiding.

 

Uitvoeringen

FlowStop bestaat uit twee onderdelen: het bedieningspaneel en de omkasting met de sensoren en magneetventiel/-klep.

Het kastje met de sensoren en magneetventiel worden op de hoofdwaterleiding na de watermeter gemonteerd. Een kabel verbindt de sensoren en het magneetventiel met het bedieningspaneel.

 

Het bedieningspaneel dient op een gemakkelijk bereikbare plaats geplaats te worden. Denk hierbij aan de meterkast of in een technische ruimte.

Op het paneel kunnen alle bovengenoemde instellingen gemaakt, verandert en gereset worden. Wanneer het magneetventiel inschakelt, geeft het bedieningspaneel zichtbare en hoorbare alarmsignalen. Uiteraard zijn deze uit te schakelen, alhoewel dit niet aan te raden is.

 

Er zijn twee versies van de FlowStop beschikbaar: de 9V batterijgevoede en de 230V netspanninggevoede versie.

De batterijgevoede versie heeft een batterijlevensduur van 1 jaar.

Alle functies zijn op beide versies beschikbaar.

Want to know more about this product?

Download the folder for more information or reach out to us directly.

Contact